donderdag 9 april 2015

The army during WWI (1914 / 1918)Frederik Brusten:

De documenten die ik gevonden heb, zijn van onze grootvader, Jean Brusten. Hij was in het leger tijdens de eerste Wereldoorlog 1914/18 en blijkbaar werd hij in juli 1919 weer ingelijfd. Ik denk dat hij van plan was om te voldoen aan zijn vriendin, later zijn vrouw, Mary Brown, in Leeds.
 
The documents I found are from our grandfather Jean Brusten. He served in the army during the first World War 1914/18. Apparently  he was still enlisted in July 1919. I think he was planning to meet his girlfriend who became later his wife, Mary Brown in Leeds.

De eerste afbeelding komt uit het Mobilisatie-Zakboekje 1914/18 van soldaat Brusten Jean Hyppolite.

The first picture is from (don't know if the translation is okay) Mobilisation-Pocketbook 1914/18, from private Brusten Jean Hypolite.

Foto's van Jean Brusten vind je in deze vorige post.

Pictures from Jean Brusten can be found in this previous post.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten