vrijdag 1 juli 2016

Priest Jozef Brusten

 
For a long time I wanted to dedicate an additional blog post to Priest Jozef Brusten. After all I have learned about him, I think it's safe to conclude that this was a righteous man who lived to help and serve others. His story is an emotional one to tell... 
 
Some additional pictures and information about Jozef can be found here.

 

While the previous post already mentioned the different prisoner camps to which Jozef was taken during WWII, I wanted to share some more background on the reasons of his arrest and the conditions he had to endure during his imprisonment...

The reason why Jozef had been arrested was because someone had informed the Gestapo that Jozef had helped a Jewish man to hide from the nazi's. After being kept for a while in the prison of Liège, Jozef was deported, together with eighteen other prisoners to Grob Strehlitz (now Strzelce Opolskie in Poland). There he had to conduct really hard labour like building barracks and working in the quarries while he was beaten on a daily basis by the guards who were often German prisoners also carrying an inmate number on their backs. The beatings were so severe that numerous prisoners were beaten to death on a daily basis.

The transport to the concentration camp Grob Rosen in 1944 happened by train. Of the aproximately one thousand men that were put on that train, eight hundred never returned home. When Grob Rosen was cleared, Jozef was transported again, this time with approximately four thousand other men, to the Nordhausen concentration camp in horrific circumstances. The transport took four days and none of the prisoners received anything to eat or drink. By the time the train arrived, about two thousand people had died...

In Nordhausen, many prisoners were executed by shooting them or by letting them starve to death. Nordhausen was deliberated by the 104th "Timberwolf" U.S. Infantry Division after Private John Galione had found a secret tunnel. Amongst the few surviving prisoners was Jozef, however, he only lived for two more years as he died on August 5, 1947. No doubt the horrors he had endured in the two years of his captivity had demanded too much of his health...*
*      *
*Reeds geruime tijd wou ik nog eens een blogbericht wijden aan Priester Jozef Brusten. Na alles wat ik van die man heb geleerd is het volgens mij correct om te stellen dat dit een oprechte man was die anderen wou helpen en dienen. Zijn verhaal is dan ook erg emotioneel...

Enkele bijkomende foto's van Jozef kunnen hier worden gevonden.


 

Terwijl het vorige bericht al melding maakte van de verschillende gevangenenkampen waar Jozef werd naartoe gebracht tijdens WOII, wou ik nu meer informatie delen betreffende de reden van zijn aanhouding en de omstandigheden waarin hij zich bevond gedurende zijn gevangenschap...

De reden waarom Jozef werd aangehouden was omdat iemand de Gestapo had ingelicht over het feit dat Jozef een Joodse man had helpen onderduiken voor de nazi's. Nadat hij een tijd in de gevangenis van Luik was vastgehouden, werd Jozef gedeporteerd samen met achttien medegevangenen naar Gross Strehlitz. Daar moest hij bijzonder zware arbeid verrichten zoals het bouwen van barakken en het werken in steengroeven, terwijl hij dagelijks werd geslagen door de bewakers die vaak zelf Duitse gevangenen waren met een gevangenennummer op hun rug. De slagen waren zo ernstig dat er dagelijks verscheidene gevangenen aan bezweken.

Het transport naar het concentratiekamp Gross Rosen in 1944 gebeurde per trein. Van de ongeveer duizend mannen die op die trein werden gezet, kwamen er achthonderd nooit meer terug.

Wanneer Gross Rosen werd ontruimd, werd Jozef in afschuwelijke omstandigheden opnieuw getransporteerd, deze keer met ongeveer vierduizend medegevangenen, naar het concentratiekamp in Nordhausen. Het transport duurde vier dagen zonder dat de gevangenen eten of drinken kregen. Bij aankomst waren er ongeveer tweeduizend gevangenen overleden...

In Nordhausen werden veel gevangenen geëxecuteerd met de kogel of omgebracht door ze te laten uithongeren. Nordhausen werd bevrijd door de 104ste "Timberwolf" infanteriedivisie van het Amerikaans leger, nadat een soldaat, John Galione, een geheime tunnel had ontdekt. Onder de weinig overlevende gevangenen bevond zich ook Priester Jozef. Hij leefde echter nog maar twee jaar vermits hij overleed op 5 augustus 1947. Ongetwijfeld hadden de onmenselijke omstandigheden die hij gedurende twee jaar had moeten doorstaan teveel van zijn gezondheid geëist...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten