woensdag 10 juni 2009

Mark Roderick Burgess


 
Mark Burgess at about 2 years old - 1953
 
Mark Burgess, my "2nd cousin - 1 time removed" to be exact, is one of the persons that has been more than helpful in our quest to map the branches of our big family tree. He has already contributed a lot by providing pictures and information for this blog. This time a post dedicated to him - thank you Mark for all your help!

Mark Burgess, mijn "achterneef - 1 keer verwijderd" om exact te zijn, is één van de personen die al bijzonder behulpzaam is geweest bij het in kaart brengen van de takken van onze grote stamboom. Hij heeft reeds in grote mate bijgedragen door foto's en informatie te bezorgen voor deze blog. Deze keer een bericht aan hem gewijd - bedankt Mark voor al jouw hulp!
Third child of Sidney Beaumont Burgess (known as Beaudie) and Doreen Nyza Burgess (daughter of Herbert Holgate and Anna Maria Helena Brusten) born in Leeds 22 May 1951.

Mark is brother to Garth, Armeda (Dee), Louise and Claire (deceased).
The Burgess family gradually relocated South having lived in Derby, Cheltenham and finally in the Southampton area.

Mark finished college and at 18 years of age emigrated to Australia spending time in Sydney and Perth and returning to the UK in 1972 "...supposedly more worldly-wise but with no evidence of the same. . ."

Two career paths followed; sales and marketing and driver education and training.  The former became stultifying and unrewarding whereas the latter allowed for creativity and satisfaction knowing a positive difference to others lives, quite literally, was being made.
Working solely in the fleet, corporate and H&S segment Mark at age 59 was invited to work in Oman as Training Manager at a defensive driver training institute returning in 2013

It was in this period a letter from Ewan Van Minnebruggen was received by Mark’s mother to which Mark replied and thereafter thanks to Facebook,  Mark discovered so many of his Brusten cousins.
A Brusten family reunion was arranged by Fred and Etienne Brusten, to coincide with Mark being on Leave in the UK.  Apparently, it had been some time since the last such event.  Mark and brother Garth have attended annually ever since and have enjoyed meeting new family members and making friends.

The Burgess family now have far more knowledge of their Brusten heritage and vice versa.Mark Burgess in Oman (2013)

Het derde kind van Sidney Beaumont Burgess (ook bekend als Beaudie) en Doreen Nyza Burgess (dochter van Herbert Holgate en Anna Maria Helena Brusten) geboren in Leeds op 22 mei 1951.

Mark is een broer van Garth, Armeda (Dee), Louise en Claire (overleden)
De familie Burgess vestigde zich geleidelijk aan meer zuidelijk; ze woonden in Derby, Cheltenham en uiteindelijk in het Southampton gebied.

Mark studeerde af toen hij 18 jaar oud was en emigreerde naar Australië waar hij tijd doorbracht in Sydney en Perth. Uiteindelijk keerde hij terug naar het Verenigd Koninkrijk in 1972 "...naar verluid met meer wereldkennis, maar zonder bewijs daarvan. . ."
Er volgden twee carrière paden: enerzijds, verkoop en marketing, en anderzijds, rijopleidingen en -training.  Het eerste werd eentonig en weinig belonend, terwijl het tweede creativiteit toeliet en meer bevredigend was, omwille van de positieve bijdrage die zo kon worden gemaakt in de levens van medemensen.

Na uitsluitend te hebben gewerkt in het segment van fleet, corporate en Veiligheid en Gezondheid, werd Mark op de leeftijd van 59 uitgenodigd om te gaan werken in Oman als Training Manager in een rij-instituut voor defensief rijden, waarvan hij terugkeerde in 2013.
Het was gedurende deze periode dat Mark's moeder een brief ontving van Ewan Van Minnebruggen waarop Mark antwoordde en vervolgens, via Facebook,  Mark zo velen van zijn Brusten familieleden leerde kennen.

Fred en Etienne Brusten organiseerden een Brusten familiereünie, samenvallend met een verlof van Mark in het Verenigd Koninkrijk.  Blijkbaar was het al enige tijd geleden sedert er zulke bijeenkomst had plaatsgevonden.  Mark en broer Garth hebben sindsdien elk jaar de reünie bijgewoond en genoten van het ontmoeten van nieuwe familieleden en het maken van vrienden.

De Burgess familie heeft nu veel meer kennis van hun Brusten afkomst en omgekeerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten