zondag 2 augustus 2009

Kristien Brusten
In Heist aan zee op vaders schoot, haar favoriet plaats. Kristien Brusten, zesde telg uit het gezin van Henri en Jeanneke. Toen, kon je't nog warm krijgen onder een krant vol Belgische politiek... of lag het aan papa?

At the beach of Heist on her father's lab, her favorite place to sit. Kristien Brusten, the sixth child of Henri and Jeanneke. At those years a newspaper filled with articles about Belgian politics could warm up someone... or was it dad?
Kristien op haar vijftien. Een sportieve jonge dame, met haar been in het gips, herinner ik me. Altijd klaar voor een voetbalwestrijd, atletiek, of skieën... als ze maar kon/kan bewegen.

Kristien at the age of fifteen. A sportive young lady, at that moment her leg in plaster, I remember. Always ready to play soccer, do athletics, of ski... if only she could/can move.Jong geleerd is oud gedaan... stil zitten? Kristien?? NoWayJosé... fotootje gestolen van haar profiel. Ga gerust opzij als ze de bal werpt...

Things one learns as youngster, one certainly does at older age... to stay seated? Kristien?? NoWayJosé... I stole this photo from her profile. Better get out of the way when she throws de ball...
 
 
Geplaatst door Annemie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten