zaterdag 8 oktober 2016

Great-grand aunt Marieke Brusten

Marieke Brusten

Great-grand aunt Marieke was born in 1879 in the Belgian village of Wijchmaal as the first daughter of Henri Brusten and Maria Jonkers.

I know that, at the beginning of the Great War, Marieke fled to the Netherlands. Since most of her siblings eventually ended up in England, my guess is that she moved over there as well.

She first married Herman Van de Venne who, in 1904, became a professor at the "Instituto Superior de Agronomia y Veterinaria" in Buenos Aires, Argentina. Two years later, in 1906, it was decided that there was no longer a need for the services of Herman and the co-operation was ended and Herman had to go and look for another job.Extract from the Official Journal of Argentina (February 1906)

Later, Herman started working as a professor of Chemistry at the University of Montevideo in Uruguay. Both Buenos Aires and Montevideo are capital cities on opposite shores of the Rio de la Plata which forms part of the border between Argentina and Uruguay. Herman died in Montevideo from hepatitis, leaving behind his wife and their two children, Bertrand and Robert Van de Venne. I don't know exactly when he died, but it must have no earlier than 1915, since he published results of a scientific study in that year.

In a previous post I added pictures of Marieke with her sister Alice in Nice and Monte Carlo. Here is a picture of Marieke with two other sisters, Clothilde and Helene. I think this picture was taken in Belgium, but it could have been in England as well.

Three sisters (from left to right) Clothilde, Marieke and Helene

After the death of her first husband, Marieke got married to a barrister called Adolphe Stellfeld, a son of fur merchants. I was told that Adolphe was working in Antwerp, so my guess is that Adolphe and Marieke also lived in the Antwerp region.Adolphe Stellfeld
Marieke Brusten
       
Eventually, Marieke didn't live to be very old as she died already in 1930, aged approximately 51.
Grave of Marieke Brusten in Antwerp (1930)
  
Robert Van de Venne married four years after Marieke had died, in 1934. I don't know what his wife's name was. On the below picture, taken at Robert's wedding day, Adolphe Stellfeld is holding the train of the brides' dress.


Wedding of Robert Van de Venne (1934)


*
*         *Marieke Brusten


Overgroottante Marieke werd geboren in 1879 in het Belgische dorp Wijchmaal als de eerste dochter van Henri Brusten en Maria Jonkers.

Ik weet dat ze aan het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland is gevlucht. Aangezien de meeste van haar broers en zussen uiteindelijk in Engeland terecht kwamen, ga ik ervan uit dat ook zij uiteindelijk daar is gaan wonen.

Ze huwde eerst met een ingenieur, Herman Van de Venne, die in 1904 professor werd aan het "Instituto Superior de Agronomia y Veterinaria" in Buenos Aires, Argentinië. Twee jaar later, in 1906, werd beslist om de samenwerking met Herman stop te zetten, aangezien er "geen nood meer aan" was en Herman moest dus op zoek gaan naar een andere job.Publicatie in het Argentijnse Staatsblad (februari 1906)

Vervolgens begon Herman te werken als professor chemie aan de universiteit van Montevideo in Uruguay. Zowel Buenos Aires als Montevideo zijn hoofdsteden aan tegenoverliggende oevers van de Rio de la Plata die een deel van de grens vormt tussen Argentinië en Uruguay. Herman overleed in Montevideo aan de gevolgen van hepatitis. Hij liet zijn vrouw en twee zonen, Bertrand en Robert Van de Venne, achter. Ik weet niet precies wanneer hij overleed maar vermoedelijk was het niet vroeger dan 1915, omdat er in 1915 nog een wetenschappelijke studie van Herman werd gepubliceerd.
In een eerder blogbericht toonde ik reeds foto's van Marieke met haar zus Alice in Nice en Monte Carlo. Hier is een foto van Marieke met twee andere zussen, Clothilde en Helene. Ik denk dat deze foto werd genomen in België, maar het zou ook wel in Engeland kunnen zijn.

Drie zussen (van links naar rechts) Clothilde, Marieke en Helene

Na het overlijden van haar eerste echtgenoot, hertrouwde Marieke met een advocaat, Adolphe Stellfeld, de zoon van bonthandelaars. Er werd me verteld dat Adolphe in Antwerpen werkte, en ik vermoed daarom dat Adolphe en Marieke ook in de Antwerspe regio woonden.Adolphe Stellfeld

Marieke Brusten

Uiteindelijk werd Marieke niet erg oud, vermits ze reeds overleed in 1930, op de leeftijd van ongeveer 51 jaar. Ik heb aanwijzingen gevonden dat ze werd begraven op het Schoonselhof in Antwerpen. 
Graf van Marieke Brusten in Antwerpen (1930)
  
Robert Van de Venne huwde vier jaar na het overlijden van Marieke, in 1934. Ik weet nog niet wat de naam van zijn vrouw was. Op de onderstaande foto, genomen op Robert zijn trouwdag, heeft Adolphe Stellfeld de sleep van de jurk van de bruid vast.


Huwelijk van Robert Van de Venne (1934)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten