woensdag 10 januari 2018

Tracking down Aunt Regina - Part 5 : Bridging the gap


When I started researching the life of great-grand aunt Regina Andreoli, all I knew was that she had moved from Belgium to the United States and had married an Italian man named Angelo Andreoli. No one in the family was able to tell me much more about her. Over a series of blog posts dedicated to her, I have been adding pieces of the puzzle.

Regina Andreoli

To recapitulate, I first include once more the links to the previous blog posts in this ongoing series on great-grand aunt Regina:


In my last blog post about her, I mentioned that she had first been married to a Dutch man, before she married uncle Angelo. As I was looking through immigration records of the Belgian city of Antwerp, I found a file relating to John Deckers, aunt Regina's first husband. While most of the information in that file relates to John's family, it also holds some bits of information about aunt Regina.

John Deckers
In 1907, John Deckers applied for Belgian citizenship. In his application is stated that he worked in the kitchen of the ocean liner s/s Menominee of the Red Starline, with destination to Boston and Philadelphia. John was already residing in Belgium for quite a number of years. During the 1890's, he had to appear before the Belgian Correctional Court and the Belgian Police Court for several offences. In 1894, John was actually expelled from Belgium (for burglary) for a period of about two years, after which he was allowed to return, which he did.

The reason he applied for Belgian citizenship was because he was engaged with a girl that was working at the Bell Telephone Company in Antwerp and her employement contract did not allow for her to marry a foreigner. I believe this girl might very well have been aunt Regina Brusten. Eventually it wasn't until March 1909 that John Deckers and Regina got married. While I assumed before that aunt Regina had only moved to Massachusetts after she had married Angelo Andreoli, I was clearly wrong. In 1911, John and Regina Deckers already moved to Boston. It seems as if they traveled separately, as only Mrs. Regina Deckers is mentioned on the Passenger List of the June 1911 voyage of the s.s. Menominee to Boston. Unless, of course, if John was still working in the kitchen of that ship.

Passenger list s.s. Menominee


In 1914 John and Regina visited Belgium, but they returned to Boston in September of that year, one month after German troops had invaded Belgium. I found John and Regina in the 1920 U.S. Census of Boston.

Entry in the 1920 U.S. Census of Boston, MA

At that moment they lived in Village Street in South Boston. These days, Village Street doesn't seem to exist anymore, but it used to be right about where now Village Ct. is located. On the below map, the location of Village Street is in enumeration District 162, which was right next to the railroad track.Regina and John divorced in 1924 and John returned to Belgium, while Regina continued to live in Massachusetts. It seems like aunt Regina married Angelo Andreoli in 1926 in Boston. While I previoulsy mentioned that they did travel to visit relatives in the United Kingdom, I also found a ship manifest of 1928 from Genoa, Italy to New York. It therefore seems likely they also visited relatives of Angelo in Italy.

I do hope I will ever be able to find the death certificate of aunt Regina or any records relating to her divorce in 1924 or relating to her second marriage in 1926. Finding the immigration record of John Deckers most definitely helped me to bridge the gap between the date of her first marriage in 1909 and the last ten years of her life...


*

*         *Toen ik begon met het onderzoeken van het leven van overgroottante Regina Andreoli, wist ik enkel dat ze van België naar Amerika was verhuisd en dat ze met een Italiaanse man gehuwd was die Angelo Andreoli heette. Niemand in de familie kon me veel meer vertellen over haar. In een serie van blogberichten ben ik stukjes van de puzzel blijven toevoegen.

Regina Andreoli

Als samenvatting zet ik hier eerst nog eens de link naar de vorige blogberichten over haar bij elkaar:


In mijn laatste blogbericht over haar vermeldde ik dat ze eerst gehuwd was met een Nederlander, voordat ze met nonkel Angelo trouwde. In de immigratiedossiers van de stad Antwerpen vond ik een dossier met betrekking tot John Deckers, de eerste man van tante Regina. Terwijl het grootste deel van de informatie in dat dossier betrekking heeft op de familie van John, is er ook enige informatie terug te vinden betreffende tante Regina.

John Deckers
In 1907 vroeg John Deckers het Belgisch staatsburgerschap aan. In zijn aanvraag vermeldde hij dat hij in de keuken werkte van het schip s/s Menominee van Red Starline, met bestemming Boston en Philadelphia. John woonde reeds ettelijke jaren in België. Tijdens de jaren 1890, moest hij voor de Belgische Correctionele Rechtbank en voor de Politierechtbank verschijnen voor verscheidene misdaden en overtredingen. In 1894 werd John verbannen uit België (omwille van een diefstal met inbraak) voor een periode van ongeveer twee jaar, waarna hij mocht terugkeren, wat hij ook deed.

De reden dat hij het Belgische staatsburgerschap wenste te verkrijgen was omdat hij verloofd was met een jongedame die werkzaam was bij Bell Telephone Company in Antwerpen en volgens haar arbeidscontract mocht ze niet met een buitenlander trouwen. Ik meen dat de kans groot is dat die jongedame tante Regina was. Uiteindelijk huwden John Deckers en Regina in maart 1909. Terwijl ik er eerder van uit ging dat tante  Regina pas naar Massachusetts verhuisde nadat ze met Angelo Andreoli huwde, had ik duidelijk ongelijk. In 1911, verhuisden John en Regina Deckers al naar Boston. Het lijkt erop dat ze afzonderlijk reisden omdat enkel Mevr. Regina Deckers werd vermeld op de passagierslijst van de reis van juni 1911 van de s.s. Menominee naar Boston, tenzij John ook toen nog werkzaam was in de keuken van dat schip.

Passagierslijst van de s.s. Menominee


In 1914 bezochten John en Regina België, maar ze keerden terug naar Boston in september van dat jaar, een maand nadat Duitse troepen België waren binnengevallen. Ik vond John en Regina vervolgens terug in de 1920 U.S. Census van Boston.

Vermelding in de 1920 U.S. Census van Boston, MA

Op dat ogenblik woonden ze in een huurwoning in Village Street in Zuid-Boston. Vandaag de dag bestaat Village Street klaarblijkelijk niet meer, doch, deze straat was ter hoogte van waar nu Village Ct. gelegen is. Op onderstaande kaart is Village Street gelegen in District 162, dat aan een spoorweg grensde.Regina en John scheidden in 1924 en John keerde terug naar België, terwijl tante Regina in Massachusetts bleef wonen. Het lijkt erop dat tante Regina huwde met Angelo Andreoli in 1926 in Boston. Eerder vermeldde ik reeds dat ze nog naar het Verenigd Koninkrijk reisden om familie te bezoeken. Ik vond echter ook een manifest van 1928 van een reis van Genua, Italië naar New York. Het lijkt er dus op dat ze ook familieleden van Angelo hebben bezocht.

Ik hoop nog de overlijdensakte van tante Regina te kunnen vinden, of gelijk welk document met betrekking tot haar scheiding in 1924 of met betrekking tot haar tweede huwelijk in 1926. Het immigratiedossier van John Deckers heeft me zeker geholpen om de lege ruimte in te vullen tussen de datum van haar eerste huwelijk in 1909 en de laatste tien jaren van haar leven...


2 opmerkingen:

  1. Wow, how did you feel about discovering the crimes of John Deckers?

    BeantwoordenVerwijderen
    Reacties
    1. I was was shocked at first. Looking further I do see some potential reasons for what happened. His dad had been in jail for quite a while in the Netherlands. Finally the father left his wife and children. About that time is when the burglary happened. I can only guess the lack of a proper family income was one of the reasons...

      Verwijderen