zaterdag 3 maart 2018

Maria Brusten and husband Herman Van de Venne in South America

March is Women's history month and so I like to take that opportunity to work on some family blog posts about some of the women in the family tree. First one on the list is great-grand aunt Maria  Brusten.

A few weeks ago I unexpectedly received an e-mail from Herman Van de Venne, a grandson of great-grand aunt Maria. He was able to help me to have a lot of open questions answered about Maria and her first husband, who was also named Herman Van de Venne.

Maria was born on March 1st, 1879 in the Belgian province of Limburg. She and Herman got married on August 23, 1900, when she was 21 years old.

The reason I wasn't able to find a marriage record is because they did not get married in Belgium, but in São Paulo, Brazil. Herman had graduated as an agricultural engineer from the Agricultural University of Gembloux, Belgium and had been hired in 1899 by José Fortunato de Camargo, another graduate from that same University, to help with the founding of an industrial dairy farm and a margarine factory.

Two incredibly beautiful pictures of Maria and Herman are shown below, as an extraordinay contribution by their grandson, Herman, to this blog.

Maria Brusten
Herman Van de Venne
In May 1903, Maria gave birth to a son named Robert in the Belgian city of Antwerp. Maria's parents also moved from the Belgian province of Limburg to Antwerp in 1903.

As mentioned in a previous blog post, one year later in 1904, Herman became professor in the "Instituto Superior de Agronomia y Veterinaria" of Buenos Aires, Argentina.

Maria Brusten with her son Robert Van de Venne in Villa Devoto, San Martin
Buenos Aires, Argentina in November 1905
Another two years later, Maria gave birth in Argentina, to a second son, Bertrand. It was also in 1906 that the family moved to Montevideo, Uruguay where Herman died in 1911. The cause of his death was likely peritonitis, rather than hepatitis as I was told before.

The picture below probably shows the house in Montevideo where Maria and Herman had lived in. It is dated December 1911.

A souvenir for their time in Montevideo, Uruguay
Probably showing their house in 1911

After his death, Maria returned to Belgium, shortly before the outbreak of the Great War. I haven't been able to figure out yet when exactly Maria got married to her second husband, Adolphe Stellfeld. I do know that she fled to the Netherlands as she was staying there in 1915.

During the War, Maria did send a few photographs from the Netherlands to some of her siblings. A picture she sent to her brother Albert is shown below. It was dated 1915 and shows her two sons, Bertrand and Robert.

Bertrand and Robert Van de Venne

As I wrote before, Maria eventually passed away in 1930. While there are still a few pieces of information about her life I would like to find, I am very thankful for all these beautiful pictures and all of the additional information that was provided to me by Maria's grandson, Herman.

Should I succeed in ever finding any of her marriage records, I will definitely post them here.
*
*           *
Maart is Women's history maand en ik wil graag van die gelegenheid gebruik maken om aan enkele blogberichten te werken betreffende enkele bijzondere vrouwen in de stamboom. De eerste op de lijst is overgroottante Maria  Brusten.

Enkele weken geleden ontving ik onverwachts een e-mail van Herman Van de Venne, een kleinzoon van overgroottante Maria. Hij heeft veel vragen kunnen beantwoorden over Maria en haar eerste man die ook Herman Van de Venne heette.

Maria werd geboren op 1 maart 1879 in de Belgische provincie Limburg. Zij en Herman huwden op 23 augustus 1900, toen ze 21 jaar oud was.

De reden waarom ik er niet eerder in geslaagd ben om een huwelijksakte te vinden is omdat ze niet in België huwden, maar in São Paulo, Brazilië. Herman was afgestudeerd als landbouwingenieur aan de Agricultural University van Gembloux, België en werd in 1899 ingehuurd door José Fortunato de Camargo, een andere afgestudeerde student van dezelfde Universiteit, om te helpen met de oprichting van een industriële melkerij en een margarinefabriek.

Twee ongelooflijk mooie foto's van Maria en Herman die hieronder worden getoond, werden mij bezorgd door Herman Van de Venne.

Maria Brusten
Herman Van de Venne
In mei van het jaar 1903, schonk Maria het leven aan Robert in de stad Antwerpen. Maria's ouders waren in 1903 ook verhuisd van de Limburgse stad Peer naar Antwerpen.

Zoals vermeld in een vorig blogbericht werd Herman in 1904, professor in the "Instituto Superior de Agronomia y Veterinaria" van Buenos Aires, Argentinië.

Maria Brusten met haar zoon Robert Van de Venne in Villa Devoto, San Martin
Buenos Aires, Argentinië in november 1905

Nog twee jaar later beviel Maria in Argentinië, van een tweede zoon, Bertrand. Het is ook in 1906 dat het gezin verhuisde naar Montevideo, Uruguay waar Herman overleed in 1911. Zijn doodsoorzaak is allicht peritonitis, veeleer dan hepatitis zoals ik voorheen schreef.

De foto hieronder toont vermoedelijk het huis van Maria en Herman in Montevideo. De foto is gedateerd december 1911.

Een herinnering aan hun tijd in Montevideo, Uruguay
Waarschijnlijk hun huis in 1911
Na het overlijden van Herman, keerde Maria terug naar België. Ik heb nog niet kunnen achterhalen wanneer Maria precies huwde met haar tweede echtgenoot, Adolphe Stellfeld. Ik weet zeker dat ze naar Nederland is gevlucht, want ze verbleef daar in 1915.

Tijdens de Oorlog stuurde Maria enkele foto's naar haar broers en zussen.  Onderstaande foto stuurde ze naar haar broer Albert Brusten. Deze foto werd genomen in 1915 en toont haar twee zonen, Bertrand en Robert.
  
Bertrand en Robert Van de Venne

Zoals ik eerder reeds heb geschreven, overleed Maria uiteindelijk in 1930. Hoewel er nog steeds veel vraagstukken zijn omtrent haar leven die ik zou willen oplossen, ben ik erg dankbaar voor deze foto's en alle bijkomende informatie.

Als ik er al in zou slagen om één van de huwelijksakten van  Maria te vinden, zal ik ze hier zeker plaatsen!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten