zondag 10 januari 2016

Michael Brusten (1798)

 

Deze keer maken we een erg grote sprong terug in de familiegeschiedenis, we bevinden ons in het jaar 1798 in de Limburgse gemeente Eksel. Een jaar tevoren hadden Napolen Bonaparte en Graaf Ludwig von Cobenzl de Vrede van Campo Formio ondertekend, waardoor de Oostenrijkse Nederlanden (met ondermeer hedendaags België) onder Frans bewind kwamen. Het sluiten van kerken, verhogen van belastingen en invoeren van een dienstplicht waren maatregelen die leiden tot groot ongenoegen bij de lokale bevolking.
 
Dit resulteerde in 1798 in de Boerenkrijg, een opstand van de burgerbevolking tegen de Franse bezetters...
 
This time we take a big leap back in our family history. We are in the year 1798 in the Belgian municipal of Eksel. One year ago Napoleon Bonaparte and Count von Cobenzl had signed the Treaty of Campo Formio by which the Austrian Netherlands (most of current day Belgium) were transferred into French hands. The closing of churches, raising of taxes and the introduction of a compulsory military service where some of the measures that led to great dissatisfaction of the local population.
 
In 1798 this resulted in the Peasant's War, a revolt againts the French occupation...
 
 
 
 
Wanneer in december 1798 drie leden van de Brigands worden gevangen genomen door de Fransen, zinnen de Brigands op wraak. Zij begeven zich op 21 december 1798 naar Eksel, waar een douanepost van de Fransen gevestigd is en ze vermoorden daar één douanier en ontvoeren er drie anderen.
 
De burgemeester van Eksel zend daarop een jonge burger, Michael Brusten genaamd, naar de stad Peer om de lokale authoriteiten te waarschuwen van hetgeen was voorgevallen. Michael Brusten was mijn over-over-over-overgrootnonkel. Hij was achteraan in de twintig en had twee kleine dochters van vijf en anderhalf jaar oud. De Brigands die aanvankelijk dachten dat Michael ook een Franse douanier was vatten hem en namen hem ook met hen mee.
 
Michael aanschouwde hoe de Brigands de drie gevangen genomen douaniers op bloedige wijze vermoorden. Michael werd snel weer vrijgelaten en begaf zich terug naar Eksel...
 
De verklaringen van Michael werden opgenomen in de registers van Eksel. De afbeelding hierboven toont een gedeelte van de akte waarin de gebeurtenissen destijds werden neergeschreven.
 
Na het overlijden van zijn eerste vrouw in 1808, hertrouwde Michael en kreeg hij nog een derde dochter in 1811. Michael overleed uiteindelijk in 1829 op 59-jarige leeftijd.
 
 
When in December 1798 three young rebels are imprisoned by the French, the other rebels are out for revenge. On December 21, 1798 they travel to Eksel where a customs post of the French is located and they murder one of the officers and take three others with them.
 
The mayor of Eksel sends a young villager, by the name of Michael Brusten, to the city of Peer to inform local authorities about what has happened. Michael Brusten was my 4 times great-grand uncle. He was in his late twenties at the time and had two young daughters of five and one and a half years old. The rebels initially thought Michael was also a French officer and they captured him as well and took him along with them.
 
Michael later stated that he had witnessed how the French officers had been murdered in a very cruel way. He was again released and went back to Eksel...
 
The statements made by Michael were entered into the registers of Eksel. The above image shows a part of the deed in which was written down what had happened.
 
After his first wife had died in 1808, Michael married again and had a third daughter in 1811. Michael eventually died in 1829 at the age of 59.
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten