vrijdag 29 januari 2016

Victor Brusten (1918)


 

Jean Brusten en zijn echtgenote Anastasie woonden op het einde van de 19de eeuw, in de omgeving van Luik. Jean maakte deel uit van de tak van de familie Brusten die uit Limburg naar Wallonië was getrokken. Jean en Anastasie kregen in totaal twaalf kinderen. Jammerlijk genoeg overleden echter enkele van hun kinderen vroegtijdig.

De tweede jongste zoon in het gezin van Jean en Anastasie was Victor Brusten, geboren in 1895. Na Victor werd er in het gezin nog één zoontje geboren dat echter reeds in 1899 kwam te overlijden, op de leeftijd van amper twee jaar oud.

Op 20-jarige leeftijd (in 1915) voegde Victor zich, op vrijwillige basis bij het Belgische leger en vervoegde al gauw de 3de jagers te voet. In totaal spendeerde Victor meer dan drie jaar aan het front, waardoor hij 5 frontstrepen kreeg toegekend. Tijdens het geallieerd eindoffensief (de 4de slag om Ieper) werd Victor tijdens gevechten gedood op 1 oktober 1918 te Moorslede, iets meer dan een maand voor het einde van de Grote Oorlog. Hij werd amper 23 jaar...

Nog tijdens de gevechten, op 2 oktober 1918 werd Victor tijdelijk begraven in het troosteloze landschap van Moorslede. Een dorp dat tijdens de gevechten met de vloer gelijkt was gemaakt. Geen gebouw stond nog recht. Er waren enkel nog ruïnes en kraters te bespeuren... Het duurde uiteindelijk nog meer dan drie jaar voor Victor uiteindelijk zijn laatste rustplaats zou vinden op de begraafplaats van Angleur.

De gemeente Tilff richtte na de oorlog een monument op ter ere van haar gesneuvelde bewoners. De naam van Victor, die voor de oorlog in dit dorp woonde, werd in dit monument gegraveerd. Ook vandaag staat dit monument nog steeds voor het gemeentehuis van Tilff.
At the end of the 19th Century, Jean Brusten and his wife Anastasie lived close to the Belgian city of Liège. Jean was a descendant of Brusten family members that had moved from the Province of Limburg to Wallonia in the south of Belgium. Jean and Anastasie had twelve children in total, however, regrettably some of them died very young. 
 
The second youngest son in the family of Jean and Anastasie was Victor Brusten, born in 1895. After Victor, only one more child was born in the family, a little boy that died already in 1899, at only 2 years of age...
 
When Victor reached the age of 20 (in 1915), he voluntarily joined the Belgian Army and was assigned to the Light Infantry (Chasseurs à Pied). In total, Victor spent more than three years in the trenches, for which he was granted 5 Front Stripes (i.e. ribbons). During the Allied End Offensive (the last Battle of Ypres) Victor was killed in action on October 1, 1918 in Moorslede, a little more than a month before the end of the Great War. He was only 23 years old...
 
While the battle was still ongoing, Victor was temporarily burried on October 2, 1918 in the demolished village of Moorslede. All buildings were destroyed and there was nothing left but ruins and craters... Eventually it took more than three additional years before Victor found his final resting place on the cemetery of Angleur.
 
After the War, the village of Tilff erected a monument in remembrance of the inhabitants that had lost their lives during the Great War. The name of Victor, who was living in this village before the war, was engraved in this monument. Also today this monument is still standing in front of the municipal building of Tilff. 

1 opmerking:

  1. More information on Victor Brusten can be found in the War Dead Register: https://www.wardeadregister.be/nl/dead-person?idPersonne=5261

    BeantwoordenVerwijderen