zondag 26 februari 2017

The cat on Aunt Marieke's graveThe cat on Aunt Marieke's tomb

A little while ago I was able to look at some documents at the city archives of Antwerp. Some of the documents related to the burial plot of my great-grand aunt Marieke Brusten and her second husband, Adolphe Stellfeld.

I decided to go over to the cemetery at the Antwerp district of Deurne to have a look at their grave. As I was looking at the grave, which is still in pretty good condition, a black cat came running over to me, curious to see what I was doing there. The tomb is made of Belgian blue stone and bears a cross adorned with some flowers. In front of the tomb is a big flower pot that only held some grass and moss.

As I was planting some flowers in the pot, that cat was watching my every move from up close. It was running around my legs, then it stood on the side of the flower pot, next it sat down on the tomb and then again it came over and stood on my foot...

Inspection of the flowers

As I removed some dead wood that had fallen all around the grave probably due to some heavy winds last week, the cat started jumping after the branches trying to catch them as I was dragging them away from the tomb.

My new friend walked alongside me all the way to the exit of the cemetery. Only as I walked through the exit gate, it decided to sit down and watch me leave.
Aunt Marieke's husband, Adolphe Stellfeld, was a lawyer of German descent. His parents and his brother are burried at the same cemetery, but much coser to the church. His brother, Jean August Stellfeld, was a judge and a collector of antique musical instruments and musical scores. He lived in a huge house in Antwerp.


The house of Jean August Stellfeld

After Jean August Stellfeld died, his collection of musical instruments and scores was sold to the University of Michigan. The University of Michigan currently still owns the Stellfeld collection.

Grave of Jean A. Stellfeld and his wife


Adolphe and Jean actually had three more siblings: two sisters named Maria and Victoria, and another brother called Fredericus. While their parents were born in Belgium, their grandfather Christianus had been born in the Duchy of Brunswick in the 1820's. At that time, Brunswick was one of the states of the German Confederation.

In Belgium, the Stellfeld family owned a store in which they sold fur coats. I guess business was going quite well as they made enough money to have at least two of their sons go to university and get a law degree.

In the papers at the city archives I did come across a letter that showed the letterhead of the law firm of uncle Adolphe.


Adolphe was burried in september 1949. His first wife, aunt Marieke had died nineteen years before that, in 1930. Uncle Adolphe did get married again after aunt Marieke died to a woman named Marguerite Verspreeuwen. Marguerite died only a few months after Adolphe and was burried in the same grave as Adolphe and Marieke.
*

*     *

De kat op het graf van tante Marieke

Een tijdje geleden had ik de kans om enkele documenten in te kijken in het stadsarchief van de stad Antwerpen betreffende het plot van het graf van overgroottante Marieke Brusten en haar tweede echtgenoot, Adolphe Stellfeld.

Ik besliste om naar de begraafplaats te gaan in het Antwerpse district Deurne om een kijkje te nemen naar dit graf. Terwijl ik naar het graf stond te kijken, dat zich overigens nog in vrij goede toestand bevindt, kwam er een zwarte kat aangelopen, nieuwsgierig om te zien wat ik daar kwam doen. De tombe is vervaardigd uit arduin en draagt een kruis versierd met bloemen. Voor de tombe staat een grote bloempot waarin enkel wat gras en mos zat.

Terwijl ik enkele bloemen was aan het planten in de bloempot, kwam die kat van dichtbij alles aanschouwen. Ze liep langs mijn benen, dan stond ze op de rand van de bloempot, dan weer ging ze op het graf zitten, om vervolgens op mijn voet te komen staan...

Inspectie van de bloemen

Terwijl ik een aantal afgevallen takken verwijderde die langs het graf lagen, besprong de kat de takken om ze te proberen vangen, terwijl ik ze wegsleepte van de tombe.

Mijn nieuwe vriend wandelde langs mijn zijde de hele weg terug naar de uitgang van de begraafplaats. Pas wanneer ik  me door de poort naar buiten begaf, ging ze zitten en keek ze hoe ik weg stapte.
De man van tante Marieke, Adolphe Stellfeld, was een advocaat van Duitse origine. Zijn ouders en zijn broer zijn ook op dezelfde begraafplaats begraven, doch, veel dichter bij de kerk. Zijn broer, Jean August Stellfeld, was een rechter en een verzamelaar van antieke muziekinstrumenten en partituren. Hij woonde in een heel groot huis in Antwerpen.


Het huis van Jean August Stellfeld

Nadat Jean August Stellfeld stierf, werd zijn verzameling muziekinstrumenten en partituren gekocht door de universiteit van Michigan. De universiteit van Michigan bezit heden nog steeds de Stellfeld verzameling.

Graf van Jean A. Stellfeld en zijn echtgenote


Adolphe en Jean hadden in feite nog twee zussen Maria en Victoria, en ook nog een broer Fredericus. Terwijl hun ouders waren geboren in België, was hun grootvader Christianus Stellfeld in de jaren 1820 geboren in het Hertogdom Brunswijk. Toen was Brunswijk een staat van de Duitse Confederatie.

In België, baatte de Stellfeld familie een bonthandel uit. Ik vermoed dat de zaken goed gingen, vermits minstens twee zonen uit het gezin universitaire studies konden volgen.

In de papieren van het stadsarchief kwam ik ook een brief tegen met het briefhoofd van het cabinet van nonkel Adolphe.


Adolphe werd begraven in september 1949. Zijn eerste vrouw, tante Marieke was negentien jaar eerder overleden, in 1930. Nonkel Adolphe hertrouwde na het overlijden van tante Marieke met een vrouw die Marguerite Verspreeuwen noemde. Marguerite overleed slechts enkele maanden na Adolphe en werd begraven in hetzelfde graf als Adolphe en Marieke.


4 opmerkingen:

 1. If you ever make it to Michigan, it'd be interesting to see if you could have a look at the instrument collection.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. That sounds like a great idea! In the meanwhile I'll see what I can find out by getting in touch with the University of Michigan by e-mail...

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Again a beautiful and interesting story.
  I love the cat, by the way. He or she guarded the graves.
  I'm also curious about the collection musical instruments and music scores.
  It is interesting that a museum in Michigan bought this.
  Hopefully you will recieve more information...

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Yes, please. I want to know more about the collection of musical instruments and music scores in Michigan too, and how they ended up there.

  BeantwoordenVerwijderen