dinsdag 2 mei 2017

Jan Jacobus Brusten (1738)

For many years I have been facing what in genealogy is often called a brick wall. Basically it defines the point were a genealogist is stuck with their research about a family member. My brick wall has been Jan Jacobus Brusten, my 5 times great-grandfather who was baptized about 1738 in Körrenzig, a village in present day Germany.

In the 1805 death register of the village of Eksel is written that Jan Jacobus was born in Körrenzig and was the son of another Jan Jacobus Brusten (in French: Jean Jacques Brusten) and of Maria Helena Ariëns. Also according to the death record, both of Jan's parents died in Körrenzig.

Detail of the death record of Jan Jacobus Brusten (1805)

In an attempt to finally break this brick wall, I started looking at any person I could find with the Brusten last name that lived in the village of Körrenzig in the early 18th century.

Eventually I found the following two families:

1) Gerardi Brusten and Elisabeth Grunter who had at least four children:
- Joannes Henricus Brusten
- Maria Agnes Brusten
- Joannes Bernardus Brusten
- Johanna Margaretha Brusten

2) Wilhelm Brusten and Maria Rommerskirchen who had at least five children:
- Jacobus Brusten
- Anna Catharina Brusten
- Maria Brigida Brusten
- Joannes Mattheus Brusten
- Joannes Jacobus Brusten

Doing some further research, I learned that in fact Gerardi and Wilhelm were brothers. Their parents were Joannes Brausten and Helena Reinartz. Interesting fact is that Joannes' last name is spelled differently in different registers. The spelling variations I came across are Prausten, Brausten, Brosten and Brusten.

Joannes and Helena got married in 1738 in nearby Erkelenz in the Duchy of Jülich. Apparently they had at least six children:
- Jan Jacobus Brausten
- Henricus Brausten
- Anna Maria Brausten
- Mathias Brausten
- Joannes Wilhelmus Brausten (this is Wilhelm Brusten mentioned before)
- Joannes Gerard Brausten (this is Gerardi Brusten mentioned before)

Apparently, the oldest child, Jan Jacobus Brausten, was born in 1738 in Körrenzig. Since this is the only match I was able to find, I really think this must be the same person as my 5 times great-grandfather Jan Jacobus Brusten. One question I do have is why the name of Maria Helena Ariëns (mentioned on the 1805 death record) doesn't match with the name of Helena Reinartz. Currently I do not have an explanation for this apparent mismatch.

As for his father, Joannes Brausten, I learned that he was born in 1707 in Erkelenz to Severinus Brausten and Catharina Ollers. In 1707, the city of Erkelenz was still part of the Spanish Netherlands as it belonged to the Upper Guelders. Severinus and Catharina had married in Erkelenz in 1697.


To visualize the migration of the Brusten family I created the above map starting from Erkelenz and Körrenzig in the late 17th and early 18th century, in a first movement to the cities of Eksel, Bree, Wijchmaal and Peer in the second half of the 18th century. Next, in the late 19th century and the early 20th century, the pattern splits in three: a first branch in Antwerp, a second branch in Louvain and a third branch in the Liege region.*
*      *Gedurende verscheidene jaren kijk ik reeds aan tegen wat in stambookundige kringen een bakstenen muur wordt genoemd. Zulke muur duidt op het punt waar een genealoog vast zit in zijn onderzoek naar een familielid. Mijn bakstenen muur is reeds lang Jan Jacobus Brusten, mijn 5 keer overgrootvader die werd gedoopt rond 1738 in Körrenzig, een dorp in het huidige Duitsland.

In de overlijdensregisters van 1805 van het dorp Eksel is geschreven dat Jan Jacobus werd geboren in Körrenzig en dat hij de zoon was van een andere Jan Jacobus Brusten (in het Frans: Jean Jacques Brusten) en van Maria Helena Ariëns. Ook nog volgens zijn overlijdensakte overleden zijn beide ouders in Körrenzig.

Detail van de inschrijving in het overlijdensregister betreffende Jan Jacobus Brusten (1805)

In een poging om uiteindelijk deze bakstenen muur te doorbreken, ben ik eens gaan kijken welke personen met de Brusten familienaam ik makkelijk kon vinden in Körrenzig gedurende de 18de eeuw.

Uiteindelijk vond ik de volgende twee families:

1) Gerardi Brusten en Elisabeth Grunter die minstens vier kinderen hadden:
- Joannes Henricus Brusten
- Maria Agnes Brusten
- Joannes Bernardus Brusten
- Johanna Margaretha Brusten

2) Wilhelm Brusten en Maria Rommerskirchen die minstens vijf kinderen hadden:
- Jacobus Brusten
- Anna Catharina Brusten
- Maria Brigida Brusten
- Joannes Mattheus Brusten
- Joannes Jacobus Brusten

Uit verder onderzoek is gebleken dat Gerardi en Wilhelm in feite broers waren. Hun ouders waren Joannes Brausten en Helena Reinartz. Het is interessant om te zien dat de familienaam van Joannes anders werd gespeld in verschillende registers. De spellingsvariaties die ik ben tegengekomen zijn Prausten, Brausten, Brosten en Brusten.

Joannes en Helena huwden in 1738 in het nabijgelegen Erkelenz in het Hertogdom Gulik. Blijkbaar hadden ze eigenlijk minstens zes kinderen:
- Jan Jacobus Brausten
- Henricus Brausten
- Anna Maria Brausten
- Mathias Brausten
- Joannes Wilhelmus Brausten (dit is Wilhelm Brusten hiervoor vernoemd)
- Joannes Gerard Brausten (dit is Gerardi Brusten hiervoor vernoemd)

Het oudste kind, Jan Jacobus Brausten, werd geboren in 1738 in Körrenzig. Aangezien dit de enige mogelijke match is die ik heb kunnen vinden, ben ik er vrij zeker van dat dit dezelfde persoon is als mijn 5 keer overgrootvader Jan Jacobus Brusten. Ik vraag me wel af waarom de naam van Maria Helena Ariëns (zoals vermeld in het voornoemde overlijdensregister van 1805) niet overeenstemt met de naam van Helena Reinartz. Op het ogenblik heb ik daarvoor nog geen verklaring.

Wat de vader betreft, Joannes Brausten, heb ik ontdekt dat deze werd geboren in 1707 in Erkelenz. Zijn ouders waren Severinus Brausten en Catharina Ollers. In 1707 maakte de stad Erkelenz nog deel uit van de Spaanse Nederlanden aangezien Erkelenz nog deel uitmaakte van het kwartier Opper-Gelre van het Hertogdom Gelre. Severinus en Catharina huwden in Erkelenz in 1697.


Teneinde de migratie van de Brusten familie te visualiseren heb ik de bovenstaande map gemaakt, vertrekkende van Erkelenz en Körrenzig in de late 17de eeuw en de vroege 18de eeuw, in een eerste beweging naar de dorpen Eksel, Bree, Wijchmaal en Peer in de tweede helft van de 18de eeuw. Vervolgens, in de tweede helft van de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw, splitste het patroon zich in drie: een eerste tak in Antwerpen, een tweede tak in Leuven en een derde tak in de regio van Luik.

2 opmerkingen:

  1. Bonjour,
    Par ma mère, Nelly Brusten, je fais aussi partie de cette lignée, branche de Liège.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Nelly Brusten est la sœur de Charles Brusten dont vous faites mention.
    André Tilman andre.tilman@me.com

    BeantwoordenVerwijderen