maandag 5 juni 2017

Tracking down Aunt Regina - Part 4 : The first marriage and Living in Boston, MA

After writing three blog posts relating to my search for information on great-grand aunt Regina, I didn't think I would have any new finds any time soon. Of course, while doing genealogy research, there might always be a surprise just around the corner. I sure was happy when I came across a 1909 wedding announcement relating to the upcoming marriage between aunt Regina and a man named Petrus Johannes Deckers. For a second this had me confused, because all my records and the family stories say that aunt Regina was married to uncle Angelo Andreoli and moved with him to Massachusetts.

Then I remembered that, about ten years ago, cousin Josee Tyerman, who lived in the United Kingdom, had told me over the phone that aunt Regina had first been briefly married a man with Dutch roots, but she didn't remember his name. This marriage didn't last and aunt Regina remarried with uncle Angelo.

I need to do some further research and am waiting for more records to become publicly available, however, I did learn already that aunt Regina was a hairdresser in 1909, while her future husband, Petrus, was a baker living in the Belgian city of Antwerp. I don't know the reason for their divorce or how long exactly the marriage lasted. I do know that, twelve years after her first marriage, aunt Regina emigrated with her second husband to the United States in 1921, so that was only a few years after the Great War had ended. 

I mentioned in a previous blog post that Aunt Regina and Uncle Angelo were living in a brick house close to the harbour. I did a little bit more research on their Boston residence and neighbourhood. Their house in East 5th Street was owned by a man named Daniel Marotta. While uncle Angelo was born in northern Italy, he and aunt Regina didn't end up in the most Italian part of Boston, which was North Boston. In fact they lived in South Boston in a mainly Irish neighbourhood.


Boston residence of Aunt Regina Andreoli (in the middle)
The streetcar drove through East Fourth Street, so it took just a short walk to get there. A grocery store with horse-drawn delivery wagons was located in East Fifth Street. Today, also the big buildings of the South Boston Power House of the Edison Electric Illuminating Company still exist, right next to the water and at a five minutes walk from where aunt Regina lived.

Detail of the old South Boston Power House
Probably Aunt Regina and Uncle Angelo spent time on nearby City Point Beach and went to have a look at Castle Island. I can only imagine the things they saw and did during their years living in Boston. It must have been a vibrant city, also back then. I really believe they must have enjoyed their time in Boston, before they moved to Worcester...


*
*       *


Nadat ik reeds drie blogberichten heb geschreven betreffende mijn zoektocht naar informatie over overgroottante Regina, dacht ik niet gauw op nieuwe vondsten te zullen stoten. Natuurlijk, tijdens stamboomonderzoek, kan er altijd een verrassing om de hoek liggen. Ik was in elk geval blij wanneer ik op een huwelijksaankondiging stootte van 1909 betreffende het nakende huwelijk tussen Regina en een man die Petrus Johannes Deckers heette. Dit bracht me wel even in de war want alle documenten en familieverhalen tot nu toe toonden aan dat tante Regina was gehuwd met nonkel Angelo Andreoli en met hem naar Massachusetts in de Verenigde Staten was verhuisd.

Toen herinnerde ik met echter dat, ongeveer tien jaar geleden, nicht Josee Tyerman, die in het Verenigd Koninkrijk woonde, me over de telefoon heeft verteld dat tante Regina eerst kortstondig gehuwd was met een man van Nederlandse afkomst, maar ze herinnerde zich zijn naam niet meer. Dit huwelijk hieldt niet stand en Regina huwde daarna met nonkel Angelo.

Ik moet nog verdere opzoekingen doen en wacht op het publiek worden van bepaalde akten, echter, ik leerde inmiddels wel dat tante Regina in 1909 kapster was, terwijl haar toekomstige echtgenoot een bakker was die in Antwerpen woonde. Ik ken niet de oorzaak van hun echtscheiding of hoe lang het huwelijk heeft geduurd. Ik weet wel dat, twaalf jaar na haar eerste huwelijk, tante Regina emigreerde met haar tweede echtgenoot naar de Verenigde Staten in 1921, dus dat was slechts enkele jaren na het einde van de Grote Oorlog. 

Ik vermeldde in een vorig blogbericht dat tante Regina en nonkel Angelo in Boston in een bakstenen huis dicht tegen de haven woonden. Ik heb nog een beetje verder onderzoek verricht betreffende hun woonst en de omgeving waarin die stond. Hun huis in East 5th Street was eigendom van een man die Daniel Marotta noemde. Terwijl Angelo was geboren in Noord-Italië, woonden hij en tante Regina niet in het meest Italiaanse deel van Boston, wat in feite Noord-Boston was. Zij woonden echter in Zuid-Boston, in een in hoofdzaak Ierse buurt was.


Huis in Boston (in het midden) van tante Regina Andreoli

De tram reed door East Fourth Street, dus het vergde slechts een korte wandeling om daar te geraken. Een kruidenierszaak met paardenkarren voor thuislevering bevond zich in East Fifth Street zelf. Vandaag bestaan ook nog de imposante gebouwen van het South Boston Power House van de Edison Electric Illuminating Company, vlak naast het water van de haven en op ongeveer vijf minuten stappen van waar tante Regina woonde.

Detail van het oude South Boston Power House

Waarschijnlijk brachten tante Regina en nonkel Angelo tijd door op het nabijgelegen City Point Beach en gingen ze kijken naar Castle Island. Ik kan slechts raden wat ze allemaal hebben gezien of hebben gedaan gedurende de jaren die ze in Boston woonden. Het moet toen echter ook al een levendige stad zijn geweest. Ik geloof echt dat ze moeten hebben genoten van hun tijd in Boston, voor ze verder trokken naar Worcester...

1 opmerking:

  1. Boston is still a vibrant city, and everything is close by--ocean, mountains, cities, and small villages. You tell a good story.

    BeantwoordenVerwijderen