donderdag 15 januari 2009

Anne
De dame rechts is Anne, nog een zuster van mijn grootvader. Zij is de zesde uit dit gezin, die ik op foto kan toevoegen. Er ontbreken nog zes personen om dit gezin compleet te krijgen...Over Anne vertelde men me, dat ze een hele fijne dame was. Ze was zeer elegant. Met kleine beetjes vergaar ik hier en daar wat informatie. Ze huwde met Irving Crowther. Wanneer zij en haar man kibbelden ging het er steeds zeer lief, beleefd en aardig aan toe. Men hoorde hen blijkbaar geen harder woord zeggen dan: 'No my dear, it's not like that...' met een erg lieftallig toontje. Ze kregen een zoon, Ken.

De dame naast haar, was waarschijnlijk een vriendin.

The woman at the right is Anne, another sister of my grandfather. She
's the sixth member of this family, who's photo I may include. Still six members to go to complete this family...About Anne I've been told that she was a very fine and elegant lady. Bit by bit I gather some information. She married Irving Crowther. When they argued, it always was in a very nice and polite way. Apparantly they spoke no harsher words than: 'No my dear, it's not like that...' in a very lovely tone. They had a son, Ken.

The lady at her side, is propably a friend of hers.
Geplaatst door Annemie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten