dinsdag 6 januari 2009

FreddyFrederik (Freddy) Brusten, zoon van Hypolitte en broer van Henri, Marcel en Yolande.Hij was brandweerman en wilde tijdens de oorlog geld inzamelen voor de vrouwen en kinderen van gedeporteerden. Daarvoor werd hij ook opgepakt en is drie maanden na z'n gevangenschap overleden.

Frederik (Freddy) Brusten, son of Hypolitte and brother
of Henri, Marcel and Yolande. He was a fireman. He wanted to collect money or aid for the women and children of deported men. Therefore he was arrested. After three months in prison he died.

Op de achterzijde schreef Mary Barlow, Freddie's moeder, 'Freddie with Alice'. Zal ik er achter komen wie Alice is?

At the back Mary Barlow -Freddie's mother- wrote, 'Freddie with Alice'. Shall I be able to find out, who Alice is?


Freddie with 'the woman next door'

     

Een foto van het monument bij de brandweerkazerne in Antwerpen, waar de namen staan van oorlogsslachtoffers bij de brandweer in de stad. Ernaast een foto van het document over Freddy's aanhouding, opgemaakt door de majoor-bevelhebber.

David Brusten, (zoon van Etienne, achter-achterkleinzoon van Pabou dus) is bij de brandweer. Z'n nonkel Stan, vertelde me, dat David de naam van zijn gestorven grootoom had opgepoetst. Toen z'n overste dit merkte stelde die voor, de hele plaat een beurt te geven. Wat David, zo te zien heeft gedaan. Prachtig stukje werk, David!!! Bedankt!!!

The monument, with the names of the warvictims at the firedepartment in Antwerp. At the right, the document made by the major-commander of his firedepartment, of Freddy's arrest by the Germans.

David Brusten, (Etienne's son, grate-grate-grandson of Pabou) works at the firedepartment in Antwerp. His uncle Stan, told me, David cleaned the name of his grate-uncle on the monument. When his chief noticed his work, he proposed to clean it completely. At the looks of it, David did a great job. Well done, David!!! Thank you!!!Geplaatst door Annemie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten